Kopec a hrad Házmburk je nepřehlédnutelnou dominantou dolního Poohří a jižní výspou Českého středohoří. Pro jeho návštěvu lze zvolit tři výchozí místa: Libochovice, Klapý nebo Slatinu.Z Libochovic se můžete vydat pěšky po silnici kolem hřbitova, několika prastarých božích muk. Ze silnice odbočíte vpravo a polní cestou přes potok stoupáte meruňkovými sady na kopec. Po levé straně jsou zbytky mohutných hradeb městečka Podhradí. Po připojení cesty od Slatiny se pěšina točí do lesa a prudce stoupá lesem na hrad.
Ze Slatiny je cesta nejvýhodnější a nejkratší – vede přímo.
Pokud se vydáte z Klapého, tak obejdete skoro celý kopec, který z každého úhlu mění svůj tvar.

Cestou pod hradem míjíme ve svahu pod Bílou věží zbytky první hradní brány a po krátkém stoupání přicházíme k druhé bráně.

Za ní stojí vysoká válcová věž z černého čediče – proto „Černá věž“.
Vchod do ní byl ve výšce 1. patra – buď schody nebo můstkem. nahoře jsou vidět zbytky krakorců na nichž byl původně ochoz. Je dobře vidět i s vchodem z věže.

Před Černou věží je nově obnovená studna nebo „cisterna“. Stojí zde rovněž malý domek postavený až na začátku 20. století Klubem českých turistů. Zde se obvykle vybírá i vstupné na tzv. „Bílou věž“.

Na fotografii z bílé věže je krásně vidět schodiště vedoucí na obvodovou hradbu. Těsně nad hradbou je vidět vchod do sklepení hradu v jeho západní části.


K horní části hradu – jádru vedou úzké stezky. Kdysi i zde stály budovy. V jádře hradu je velkou dominantou tzv. „Bílá věž“. Je hranatá, spodní část z čediče, horní je z pískovce. původní vchod je opět v prvním patře. novým vchodem v přízemí lze po novém dřevěném schodišti vystoupat až na vrchol. Je zde fantastický rozhled.

Jižně od věže (směrem k Libochovicím) jsou obnovené zbytky paláce a malý zbytek vysoké hradby, která původně obklopovala celé jádro.

Zajímavostí je zděná cisterna s nálevkovitě rozšířeným ústím. Sloužila k zachycování dešťů, jako zdroje vody pro hrad. Na západní (klapské) straně hradu je bývalé nádvoří se zbytky několika budov a hlavně schodištěm vedoucím do sklepa.

Z vršku hradu je jako na dlani vidět na jižní straně kopce planina obehnaná zbytky hradeb. Zde leželo městečko Podhradí. Kdysi zde stál i kostel sv. Mikuláše, který sloužil i jako hradní kaple. Z něho nezbylo nic, ale v jeho těsné blízkosti na severozápadním konci hradeb městečka se zachovaly zbytky čtyřhranné, dosti mohutné věže. V jižní části byly hradby zpevněny ještě malou baštou.

V dřevinách jsou na podzim vidět zbytky silného zdiva „třetí“ čtyřhranné věže Házmburku – v Podhradí. V příkrém svahu je věž ukryta v neproniknutelné spleti šípků. Přestože vně hradeb dosahuje až tří metrů výšky, již téměř splývá se strmým svahem.