V prvních části je přehledné grafické rozlišení rodů majitelů Libochovic. V dalším části jsou uvedeni majitelé panství. Pokud se vzájemně přesahují letopočty, znamená to, že panství bylo rozděleno na více rovných dílů (např. dědictvím na třetiny, …). Letopočty jsou ověřené z dochovaných historických zápisů.

Rodová posloupnost

  rod pánů z Lichtemburka (žlebská větev)
  král Jan Lucemburský
  Zajícové z Házmburka
  rod pánů z Lobkowitz
  císař Rudolf II.
  kníže Báthory (Libochovice měl jen v užívání)
  rod pánů ze Šternberka
  rod pánů ze Švamberka
  z Dietrichsteina
  z Herbersteina

Posloupnost majitelů panství

 

ROD MAJITEL OBDOBÍ
Heiman z Lichtemburka
Václav ze Žleb
Hynek (heiman) za Žleb
– 1282 –
– 1307 –
– max do r. 1335
Jan Lucemburský (král) – do roku 1335
Zbyněk Zajíc (z Valdeka, ze Žebráka, z Házmburka) 1335 – 1368 (+)
Vilém Zajíc 1368 – 1395
Mikuláš Zajíc 1368 – 1379
Oldřich V. 1395 –   1415 (+)
Jan III. 1395 – 1400
Jaroslav 1395 –   1412
Mikuláš II. 1395 –   1412
Vilém II. 1395 –     1441
Zbyněk IV. 1441 – 1463 (+)
Jan IV. 1463 – 1495
Oldřich V. 1463 – 1474 (+)
Mikuláš V. 1495 – 1496 (+)
Jan VI. 1496 – 1553 (+)
Mikuláš V. 1553 – 1556
Jiří 1553 – 1556
Kryštof 1553 – 1556
1556 – 1558 (prodáno)
Jan starší z Lobkowitz (na Zbiroze a Točníku) 1558 – 1569
Jiří Popel z Lobkowitz 1569 – 1594 (zkonfiskováno císařem)
Rudolf II. (císař) 1594 – 1602
Zikmund Báthory kníže Sedmihradský (r. 1610 uvězněn) 1602 – 1613
Adam ze Šternberka (na Bechyni) 1613 – 1623 (+) konfiskace při povstání
Jan Vilém ze Švamberka náhradou za škody na jeho panstvích v jižních Čechách od stavovské (povstalecké) vlády 1619 – 1620
František Matyáš Karel ze Šternberka 1623 – 1648 (+)
Ludmila Benigna hraběnka ze Šternberka, rozená z Říčan, (vdova) 1648 (jako poručník svých dětí) – 1665 (majitelka) – 1672
Václav Vojtěch ze Šternberka 1672 – 1672 prodáno
hrabě Gundakar z Dietrichsteina (1684 kníže) 1672 – 1690 (+)
Ferdinand kníže z Dietrichsteina 1690 – 1700
Leopold Ignác kníže z Dietrichsteina 1700 – 1708
Valtr Xavier  kníže z Dietrichsteina 1708 – 1738
Karel Maxmilián kníže z Dietrichsteina 1738 – 1781
Jan Karel kníže z Dietrichsteina 1781 – 1806
František Josef kníže z Dietrichsteina 1806 – (1848 konec poddanství) – 1854
Josef kníže z Dietrichsteina 1854 – 1858
Terezie hraběnka z Dietrichsteina (provdaná za hraběte Jana Bedřicha z Herbersteina 1858 – 1895
Jan Josef hrabě Herberstein – Proskau 1895 – (nucená německá správa) 1944
Jan Bedřich hrabě Herberstein – Proskau
syn dr. Jan Alexandr Herberstein – Proskau žádal o restituci – neúspěšně
1944 – 1945 konfiskováno