Libochovice … už v 1. pol. 14. stol. byly Libochovice městečkem, na město byly povýšeny r. 1560.

Židovské osídlení existovalo snad už ve 2. pol. 15. stol., židovská obec se ustavila snad ve 2. pol. 16. stol. Roku 1570 žilo v Libochovicích 11 židovských rodin, roku 1724 to bylo 35 rodin (209 osob), v polovině 19. stol. 63 rodin (260 osob, tj. 14% obyvatel), r. 1910 už jen 150 osob židovského vyznání (6%), roku 1930 pouze 48 osob (1%). Po 2. světové válce nebyla židovská obec obnovena.

Židovská čtvrť v západní části města, JZ od náměstí. Vznikla snad v 15. nebo 16. století, skládala se až z 27 domů v několika sousedících uličkách (Koželužská, Nerudova, Kožešnická aj.). Roku 1809 postižena požárem. Část původních domů v přestavbách dochována.

Synagóga z 2. pol. 18. stol. v Koželužské ul., přestavěná r. 1835, zbořena r. 1985.

Hřbitov 800m SZZ od náměstí, v polích západně od komunálního hřbitova. založen r. 1583, naposledy rozšířen roku 1846. Nejstarší dochovaný náhrobek z roku 1588, pohřby do 2. sv. války. Velmi cenný hřbitov s mnoha náhrobky renesančního a barokního typu.

V okolí bývala židovská obec Budyně nad Ohří (městečko 6 km východně, zbytek židovské čtvrtě, synagóga z 1. pol. 18. století, přestavěná v 1. pol. 19. století, využívaná jako skladiště, hřbitov z roku 1787, dva starší hřbitovy zanikly beze stopy). Ve vsi Radovesice (2 km SVV) údajně bývala do 2. pol. 16. století židovská obec, jejíž příslušníci přesídlili do Libochovic.

citace: Židovské památky v Čechách a na Moravě 
Jiří Fiedler, SEFER Praha 1992