Dnešní podoba zámku v Libochovicích vznikla přestavbou zbytků gotické tvrze Zajíců z Házmburku na renesanční zámek. Prohlídka zámku začíná v přízemí místností zvané Salla terena a pokračuje v prvním patře, které se postupně prochází celé. Úvodní zastavení je v Saturnově sále, akusticky výborném a stále hojně užívaném ke koncertním účelům i svatbám. Prohlídka pokračuje procházením salónky, jídelnami, ložnicí, hernou a horním patrem zámecké kaple, která byla do prohlídkové trasy zařazena po konci vlády komunistů.

Zámecká kaple
Gotická kaple utrpěla požárem celého zámku roku 1661. Z původní gotické stavby byly zachovány jen části zdiva a dnešní podoba vznikla barokní přestavbou. V roce 1833 bylo v přízemí kaple zřízeno skladiště obilí a později lihopalna. Pod barokní omítkou je dodnes zachováno renesanční sgrafito. (Na fotografii je západní stěna věže kaple, v které byla později umístěna zámecká vodárna pro fontány v parku.)

Zámecký park 
Ze zrušené Salmské zahrady na Smíchově byly do Libochovic převezeny vzácné dřeviny (2. pol. 19. st.). Do areálu parku byl zahrnut i lužní les a nasazena zvěř. Park byl oplocen a uzavřen bránou.
Pískové cesty dodnes spojují řídnoucí staleté porosty dubů doplněné jilmy, lipami, olšemi a topoly.
Na krátce střižených trávnících mezi bazény s fontánami se i dnes volně procházejí pávi a v májovém období předvádějí turistům své duhové peří. Park je právem označován za miniaturu zahrady ve Versailles!
… více informací o zámeckém parku
Později se i zejména díky přírůstkům ze zahraničních cest vytvořila sbírka tropické a subtropické flóry. Dodnes se zachovalo několik vzrostlých palem a kapraďorostů. V letním období palmy pod zámkem krásně dolaďují sváteční atmosféru prostředí.

… více informací o zámeckých sklenících

 

Zámecká zátoka
Vzácnou památkou je i řada barokních soch na břehu původního koryta řeky na dříve velmi frekventovaném místě mezi mlýnem a železným mostem, po kterém dnes zbyl jen mohutný osamělý pilíř v zátoce.Při přestavbě zámku došlo k neštěstí, kdy byla padajícím kamenem zabita Anna Lehňovská. Na památku této události byla vytesána kamenná deska a umístěna ve zdi mlýna, nyní ve zdi zámecké vodárny na témže místě.

Kulturní akce a filmová natáčení
Prohlídku zámku zpestřují po celou sezónu kulturní akce – výstavy, koncerty, soutěže a netradiční prohlídky interiérů i parku. Zámek je hojně využíván pro natáčení filmů a pohádek, reklam a kulturních pořadů a to i zahraničními společnostmi. Např. do natáčení soutěže O poklad Anežky české byl libochovický zámek vybrán jako jeden z prvních.